english   castellano   català
Josep Pomés
imatge_inici
imatge_inici
imatge_inici
imatge_inici
imatge_inici

Josep Pomés és un dels pocs pintors que encara continua pintant completament l'obra a l'aire lliure. Les seves sèries més significatives són: paisatges urbans de Barcelona, París i escenes de platja i del port de Barcelona entre d'altres. La gamma cromàtica és d'un postimpressionisme clar. El cromatisme és suau i mediterrani. Pintor minuciós, no cau en la descripció, però és molt rigorós en el tractament del tema.

Joan-Lluís Montané

firma